Účet
E-mailová adresa

Heslo


Výrobcovia / značky

Kategórie

Obchodné podmienky

1. Objednávka

Kúpna zmluva, na základe ktorej sa realizuje predaj tovaru kupujúcemu, vzniká na základe záväznej potvrdenej objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie objednávky – telefonicky, e-mailom, faxom alebo prostredníctvom internetového obchodu www.predskolak.eu. Kupujúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky: presná špecifikácia tovaru alebo jedinečný kód skladovej položky a objednaný počet. Dôležité sú informácie o kupujúcom: meno a priezvisko (názov subjektu), adresa, telefón, spôsob úhrady, termín doručenia a výber dopravy.

2. Potvrdenie objednávky

V prípade, že odberateľ požaduje potvrdenie objednávky (telefonicky alebo e-mailom), musí to v objednávke uviesť. Každú objednávku, ktorú obdržíme, považujeme za záväznú.

3. Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku v internetovom obchode www.kreativnyzivot.sk, resp. upraviť jej časť bez udania dôvodu, do 24 hodín od odoslania objednávky. Po záväznom potvrdení objednávky predávajúcim iba v prípade, že ten nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

4. Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, že objednávku nebolo možné záväzne overiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-maily, ...). Ďalej v prípade, že sa objednaný tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, suma mu bude bez prieťahov vrátená späť na jeho účet alebo poštovú adresu.

5. Dodacie podmienky

Dodanie objednaného tovaru bude realizované podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne. Informácie o termíne dodania budú zaslané po potvrdení objednávky na zákazníkom uvedený e-mail. Ak nie sme schopní tovar dodať v uvedenej lehote, budeme ďalší postup konzultovať osobne alebo telefonicky.

6. Cena tovaru

Ceny za tovar sú uvedené s DPH a účtované podľa cenníka platného v deň objednania tovaru. Aktuálny cenník je publikovaný na internetovom obchode www.kreativnyzivot.sk.

7. Rezervácia tovaru

Tovar, ktorý je skladom, je možno zarezervovať po dobu maximálne 24 hodín. Ďalší dohovor o rezervácií tovaru je možný medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorého bude zastupovať príslušný produktový manažér.

8. Doprava tovaru

Dopravu tovaru na adresu dodania zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku. Zasielanie tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa rozmerov a váhy zásielky.

9. Cena dopravy

Cenník prepravy je uvedený v bode Spôsoby a ceny zasielania.

10. Zodpovednosť za poškodenie tovaru a záruka

Pri dodávke objednaného tovaru Slovenskou poštou alebo špedičnou spoločnosťou je potrebné tovar poriadne prekontrolovať, či nie je poškodený. V prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia je potrebné tovar reklamovať do 24 hod. od dodania na pobočke Slovenskej pošty, ktorá Vám tovar dodala (za prepravu tovaru zodpovedá Slovenská pošta). V prípade, že Vám zásielku doručila kuriérska spoločnosť, je potrebné hneď pri preberaní spísať reklamáciu s prepravcom a ponechať si kópiu reklamácie. Je potrebné oznámiť vzniknutú udalosť našej spoločnosti, inak považujeme zásielku za doručenú bezchybne.

11. Záručná reklamácia

Je taká reklamácia, pri ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom. Pri uplatnení reklamácie je potrebné poslať tovar na adresu spoločnosti Maquita s.r.o., priložiť písomné oznámenie o reklamácii, základné údaje o odberateľovi, telefón, názov a kód výrobku, dátum zakúpenia tovaru, číslo faktúry, popis reklamovanej závady s podrobným popisom, prípadne zaslaním fotografie na náš email maquita@maquita.sk. Na základe tohto písomného oznámenia sa s Vami spojí príslušný pracovník našej spoločnosti a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.

12. Platobné podmienky

Možnosť platby v hotovosti pri preberaní tovaru je na adrese našej spoločnosti. Ďalej je možná platba dobierkou alebo proforma faktúrou. Tovar je až do jeho úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

13. Faktúra

Vystavuje sa na tovar, ktorý je na sklade, alebo sa očakáva jeho skorá dodávka. V prípade platby proforma faktúrou sa obratom poštou, faxom alebo e-mailom zasiela zákazníkovi. V prípade zasielania tovaru na dobierku je neoddeliteľnou súčasťou zásielky. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry Vám môžeme účtovať zmluvné penále v zmysle Obchodného alebo Občianského zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry.

14. Zľavy a akcie

Zľavy poskytujeme stálym zákazníkom. Všetky zľavy sa dojednávajú s príslušným obchodníkom. V prípade záujmu sa informujte na telefónnom čísle 046 - 5439016.


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Pokladňa

Vyhľadávanie